Home » Algemeen » Privacy Verklaring

Privacybeleid van The VID Service Hondenuitlaat & Huisdieren Oppas

 

Hier vindt u de privacy verklaring van The VID Service. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door The VID Service. Zo wordt uitgelegd waar de gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen de gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot de gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

privacybeleid the vid service hondenuitlaat

Over The VID Service

The VID Service is een hondenuitlaatservice en huisdieren oppas dat zich richt op de dienstverlening voor mens & dieren. Denk hierbij aan het periodiek uitlaten van honden, individueel of in groepsverband, maar ook diensten zoals vakantie oppas (geen dagopvang) en dierentransport. Er zijn situaties waarin uw gegevens door The VID Service verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u de wensen rondom de gegevens kunt aangeven. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van de gegevens door The VID Service, neem dan gerust contact met ons op.

 

The VID Service verleent haar diensten enkel regionaal binnen Nederland. Aankopen kunnen enkel worden gedaan door bestaande leden van The VID Service die een toegangscode hebben naar het klantenportaal. Om die reden zijn verkopen aan het buitenland uitgesloten van onze website.


Doel van de gegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  The VID Service stuurt incidenteel via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van The VID Service of u kan u hier toestemming voor geven tijdens de intake. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

 2. Contact opnemen
  Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met The VID Service via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.

 3. Analytics | Monitoren internet gedrag
  De website van The VID Service verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Denk hierbij eerder aan informatie over de duur van uw bezoek aan onze website of de pagina's die u bezoekt. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics die wij privacy-vriendelijk hebben ingesteld. De geanonimiseerde gegevens hebben een maximum bewaartermijn van 14 maanden. Uiteraard hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarbij hebben wij er voor gekozen om het laatste octet van uw IP-adres te blokkeren en hebben wij geen toestemming gegeven om de verzamelde gegevens met Google te delen. Ook maken wij geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de verzamelde Google Analytics cookies.

 4. Cookies & Cookies uitschakelen
  The VID Service website plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Er zijn verschillende addons verkrijgbaar die uw privacy op het internet waarborgen en beschermen. Bezoeken worden hiermee afgeschermd voor data analyse. Let op, niet alleen een bezoek aan onze website, maar ook alle andere bezoeken aan andere webpagina's worden gemaskeerd. Wij hebben zeer goede ervaringen met de gratis versie van DoNotTrackMe van Blur in combinatie met een FireFox browser.

 5. Aanbiedingen van partners via Daisycon
  The VID Service maakt gebruik van de diensten van Daisycon om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat. Om deze dienst uit te kunnen voeren maakt onze partner Daisycon gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet Daisycon dat deze website een vergoeding moet ontvangen. Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan Daisycon verklaard door de Algemene publisher voorwaarden te accepteren. Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Klik hier om meer te lezen over de affiliate cookies en het privacybeleid van Daisycon.


Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk voor het bieden van een optimale dienstverlening.


Ontvangers

The VID Service heeft met de ontvangers een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze verwerkingsovereenkomsten zijn noodzakelijk, om uw privacy te waarborgen. De gegevens die The VID Service ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
   
 2. Jouwweb E-mail
  De e-mail van The VID Service wordt gehost bij Jouwweb. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Jouwweb. Wij maken ook voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Jouwweb. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Jouwweb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 3. E-Boekhouden
  Voor het verwerken van onze (bedrijfs)administratie maken wij gebruik van de diensten van e-Boekhouden. Inloggen en werken met e-Boekhouden kan alleen binnen een beveiligde omgeving met HTTPS beveiliging en hier worden alle gegevens versleuteld volgens de internationale standaard voor beveiligde gegevensuitwisseling. Daarnaast zorgen beveiligingsmaatregelen en firewalls ervoor dat uw gegevens gegevens beveiligd zijn tegen elektronische inbraken. Onze standaardbeveiliging bestaat uit een unieke gebruikersnaam en wachtwoord en hebben wij uitgebreid met een extra beveilig met een tweestapsverificatie. e-Boekhouden.nl neemt de beveiliging van persoonsgegevens uiterst serieus. De online boekhoudsoftware wordt iedere 24 uur doorgelicht door Symantec. Dat wil zeggen dat er elke dag op alle mogelijke hackmethodes een veiligheidsscan wordt uitgevoerd. Zo wordt de toegang tot privacygevoelige informatie, koppelingen naar gevaarlijke websites, ‘phishing’ (internetfraude) en andere online gevaren, dagelijks getest.

 4. Online agenda & Hondenuitlaatservice App
  Indien de klant kiest voor het digitaliseren van de afspraken, dan pas maken wij gebruik van een online agenda. Hieraan is een service App gekoppeld die klanten de mogelijkheid geeft om afspraken te maken, persoons- en huisdiergegevens te bekijken en verslagen en GPS data te lezen van onze bezoeken. Voor de online agenda hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze partij heeft passende technieken en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Voorafgaand het aanmaken van een account, wordt een aanvulling op het privacybeleid digitaal zichtbaar. Kiest de klant niet voor het digitaliseren van de gegevens, dan u ontvangt u notificaties via de reguliere e-mail en geldt het verwerken van data zoals omschreven bij Jouwweb E-mail.

 5. Mollie

  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 6. Jouwweb Website & Webwinkel
  Onze website & winkel is ontwikkeld met software van Jouwweb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Jouwweb heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Jouwweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Jouwweb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Jouwweb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. De website en back-ups van de website worden gehost bij Jouwweb. Gegevens die jij achterlaat op de website van The VID Service zijn op de servers van Jouwweb opgeslagen.


Opslag periode

 

 1. Administratie
  Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door The VID Service, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 2. Het versturen van nieuwsbrieven
  Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@thevidservice.nl

 3. Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt met The VID Service via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 4. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw als persoon. Deze gegevens worden 14 maanden bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door The VID Service of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar The VID Service. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met de website van The VID Service privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.


Uw Rechten

 1. Recht op inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden de gegevens op te vragen die bij The VID Service zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met The VID Service. U krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 2. Recht op rectificatie
  Kloppen de gegevens niet? Of zijn de gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door The VID Service. De gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 3. Recht op overdracht
  Mocht u de gegevens nodig hebben die bij The VID Service opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient The VID Service al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 4. Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat de gegevens bij The VID Service vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van de gegevens.

 5. Recht op het indienen van een klacht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat The VID Service niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wilt u niet dat The VID Service de gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van de persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@thevidservice.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek.


 

Onze Plichten

The VID Service verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een dienstverlenend belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de facturen te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan The VID Service de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met The VID Service met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

The VID Service behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer The VID Service dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van The VID Service te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

The VID Service (onderdeel van Benedixit) | Stouthandelstraat 2 | 2461 AP Ter Aar (ZH) | privacy@thevidservice.nl | www.thevidservice.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Hogenes | The VID Service