Home » Algemeen » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden The VID Service Hondenuitlaat & Huisdieren Oppas

algemene voorwaarden hondenuitlaat ter aar

Algemene voorwaarden The VID Service | Bijgewerkte versie 29 november 2018

 

 

Op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en privacybeleid. Indien er meerdere honden of huisdieren mee gaan of verzorgd worden door The VID Service, dan gelden de regels uiteraard voor elk huisdier en dient u de tekst in meervoud te lezen.

Wij hebben geprobeerd om "de kleine lettertjes" zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Heeft u toch nog vragen? Stel ze gerust aan ons.


Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam Benedixit h.o.d.n. The VID Service
Adres Stouthandelstraat 2
Postcode & woonplaats 2461 AP Ter Aar
Kamer van Koophandel 57234752
BTW nummer NL183371689B05
Openingstijden Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

Inschrijving

 • Tijdens de inschrijving wordt een overeenkomst, met daarop uw gegevens, de gegevens van het huisdier, de overweging van de overeenkomst, de duur daarvan, de vergoeding voor de service en de gegevens omtrent de services, ingevuld en ondertekend door u en The VID Service. Hoe wij uw gegevens verwerken en bewaren kunt u nalezen in ons privacybeleid.

 • Wij houden van open en eerlijk. De overeenkomst dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Op de website en tijdens de aanmelding wordt u erop geattendeerd de algemene voorwaarde goed te lezen.

 • Kennismakingsgesprekken in eigen werkgebied zijn geheel vrijblijvend en hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht door The VID Service.

 • Op elke overeenkomst tussen eigenaren en The VID Service is het Nederlandse recht van toepassing.

Werkwijze

 • The VID Service laat de hond uit in de vooraf afgesproken tijdblokken. Indien er sprake is van de huisdieren oppas service, dan komt The VID Service alleen langs op de afgesproken dagen.

 • The VID Service behoudt zich het recht om de wandelingen of bezoeken te vervroegen, in te korten of uit te breiden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 • The VID Service behoudt zich het recht om de wandeling of het bezoek te annuleren in geval van ziekte, extreme kou of hitte, gladheid, onweer of ander weeralarm. Dit is altijd ter beoordeling van The VID Service. Bij annulering wordt de eigenaar zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

 • De eigenaar dient alle ruimtes en kasten, die niet van belang zijn, te sluiten, om eventuele misverstanden te voorkomen.

 • De eigenaar dient waardevolle spullen op te bergen om eventuele misverstanden te voorkomen.

Rechten & verplichtingen van de eigenaar

 • De eigenaar is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer The Service schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het huisdier. De eigenaar van het huisdier is verplicht om ons zoveel mogelijk informatie te verschaffen. Denk hierbij aan allergie (speciaal dieet), gedragingen en andere informatie waarbij rekening gehouden moet worden.

 • De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende voedsel, water en andere verzorgingsmiddelen.

 • De eigenaar dient zelf zorg te dragen voor een WA verzekering waarbij de hond of het huisdier is opgenomen in de polis.

 • De eigenaar dient ons zo snel mogelijk de op de hoogte te stellen van eventuele ziekten bij het huisdier.

 • De eigenaar van de hond of huisdier zorgt voor een preventieve behandeling tegen vlooien, teken en wormen.

 • De eigenaar van het huisdier zorgt ervoor dat het huisdier jaarlijkse worden ingeënt (cocktail). Kennelhoest enting stellen wij niet verplicht; maar adviseren wij altijd. Ter controle vragen wij naar de paspoort van de hond. Ingeval de eigenaar het huisdier de vereiste vaccinaties om zijn motiverende reden(en) niet of niet tijdig heeft gegeven, kan The VID Service niet voor de gevolgen aansprakelijk worden gesteld.

 • De eigenaar kan aantonen dat de hond is voorzien van een geregistreerde chip en hierbij de rechtmatige eigenaar is van de hond.

 • De eigenaar van de hond stelt een veilig, degelijk en onbeschadigde halsband of tuig ter beschikking. Honden die een slipketting of ander (verboden) halsband dragen, kunnen wij helaas niet meenemen. Ook halsbanden/tuigen die voorzien zijn van (ijzeren)spikes, kunnen wij helaas niet toestaan. The VID Service heeft eigen looplijnen. Bij zwaardere/sterke honden (+50kg) kunnen wij besluiten uw eigen riem te gebruiken i.v.m. de trekkracht. • Gaat uw hond mee met de wandelingen: Dog at the park of Dog at the Lake; dan moet de hond sociaal zijn in omgang naar mens en dier en luisteren naar de basiscommando’s.

 • Gaat uw hond mee met de 1 op 1 wandeling. Dan zal de eigenaar extra informatie over de hond naar eerlijkheid verschaffen. Mocht blijken dat de eigenaar niet transparant is geweest over bepaalde gedragingen, dan kan The VID Service besluiten de rittenkaart te ontbinden. Er zal geen restitutie plaatsvinden van het resterende bedrag.

 • Indien de eigenaar gedragingen van de hond naar mens en dier heeft verzwegen waar The VID Service rekening mee moet houden,  dan kan The VID Service niet voor de gevolgen aansprakelijk worden gesteld.

 • De eigenaar van de hond is altijd telefonisch bereikbaar in de periode dat uw hond met ons mee gaat.

 • De eigenaar van de hond zorgt ervoor dat de hond op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Indien wij uw hond niet kunnen ophalen of geen toegang tot uw hond hebben, dan worden de kosten van de wandeling in rekening gebracht of verminderd op uw strippenkaart. Ook bij abonnement kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie.

 • De eigenaar is zelf uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het controleren op eventuele fouten van The VID Service gereserveerde data die de eigenaar, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk aan The VID Service heeft doorgegeven.

 • De eigenaar geeft ons toestemming om, op kosten van de eigenaar, een bezoek te brengen aan de dierenarts of specialist, indien dit nodig is. Is medische zorg nodig, dan nemen wij direct telefonisch contact met u op voor nader overleg.

 • De eigenaar van de hond wordt het advies gegeven om de hond minimaal 2 uur voor het ophalen geen eten meer te geven i.v.m. maagproblemen/maagtorsie.

 • De eigenaar van de hond accepteert dat de hond bij terugkomst vies en nat kan zijn. Wij proberen de hond altijd zo droog mogelijk terug te brengen.

 • De eigenaar van de hond geeft ons duidelijke instructie op welke plaats in huis (gang, woonkamer,bench) wij de hond mogen achterlaten.

Rechten & Verplichtingen van The VID Service

 • The VID Service is verplicht zorgvuldig te handelen met betrekking tot het welbevinden en veiligheid van de hond en uw huisdieren. The VID Service verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor uw hond en huisdier en zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen ten aanzien van de verzorging van het huisdier. The VID Service overhandigd een kopie intake aan de eigenaar. 

 • The VID Service is niet aan te merken als bezitter van de hond of de andere huisdieren.

 • The VID Service is niet aansprakelijk voor letsel aan de hond en schade veroorzaakt door de hond op het moment dat uw hond aan de lijn loopt. De eigenaar blijft aansprakelijk voor de genoemde schade en/of letsel en kan zich niet herroepen op overmacht.

 • The VID Service is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en gevolgen voor de hond bij:
  - medische zorg;
  - ziektes, infecties, letsel, aandoeningen, kreupelheid en/of overlijden van de hond of huisdier;
  - verlies, diefstal of verduistering van de hond of huisdier;
  - schade die is ontstaan tijdens het transport/vervoer van het huisdier.

  Heeft de eigenaar een verzekering afgesloten voor de hond, dan kunnen kosten door de eigenaar bij een eigen verzekeringsmaatschappij worden gedeclareerd.

 • The VID Service kan niet aansprakelijk gesteld worden bij beschadiging van goederen in, aan of om het huis van de eigenaar.

 • The VID Service zal bij (noodzakelijke) directe medische zorg een bezoek brengen aan de dierenarts. The VID Service probeert altijd deerst contact met de eigenaar op te nemen. Wij gaan altijd naar de dierenarts die het snelst te bereiken is vanaf de locatie in geval van spoed. De kosten voor dit bezoek zijn voor rekening van de eigenaar.

 • The VID Service is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw woning en/of inboedel door een vieze en/of natte hond.

 • The VID Service is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de ter beschikking gestelde sleutel. Bij verlies of diefstal van de sleutel, wordt de eigenaar zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Uiteraard wordt er uiterst zorgvuldig met de sleutel omgegaan. Tevens wordt de sleutel bewaard in een veilige omgeving en zal The VID Service de sleutel enkel in gebruik hebben op de dagen/momenten dat de hond wordt opgehaald en teruggebracht. Tijdens de intake tekenen wij samen een sleutelcontract. Dit sleutelcontract is een aanvulling op deze algemene voorwaarden van The VID Service.

 • The VID Service behoudt zich het recht om de hond (tijdelijk) niet op te halen, indien blijkt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft (o.a. kennelhoest)
.

 • The VID Service behoudt zich het recht om de hond (tijdelijk) niet op te halen bij herhaaldelijk onacceptabel gedrag. Indien de hond, op een later moment onacceptabel gedrag ontwikkelt, behoudt The VID Service het recht om de hond alsnog te weigeren. Is het onacceptabele gedrag voornamelijk gericht op andere honden, dan kan The VID Service besluiten om de hond (tegen meerprijs) te verplaatsen naar de individuele wandelingen in overleg met de eigenaar.

 • The VID Service behoudt zich het recht om de hond op voorhand te weigeren, indien zij van mening is dat de hond een ernstig gevaar kan opleveren voor andere (mens en dier)

Betaling & Tarieven

 • The VID Service behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen. Hierover wordt de eigenaar tijdig over geïnformeerd. Actuele tarieven zijn altijd te vinden op de website van The VID Service. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Indien een 2de hond op hetzelfde huisadres zal deelnemen aan de wandeling c.q. activiteit, wordt voor de 2de hond een gereduceerd tarief in rekening gebracht. Ook voor de verzorging van meerdere huisdieren op hetzelfde adres geldt een gereduceerd tarief.

 • The VID Service werkt met losse kaarten (single), strippenkaarten en een 4 weken plan voor 1, 2, 3,4 of 5 wandelingen per week. Conform de wensen van de eigenaar ontvangt de eigenaar een digitale factuur per e-mail en dient vooraf betaald te worden. Bij afloop van de huidige strippenkaart kan de eigenaar deze zelf verlengen via de website van The VID Service of vragen voor een opstellen van een vervolg factuur. Bij het niet tijdig verlengen van de strippenkaart, kunnen wij een vaste dag niet garanderen.

 • The VID Service werkt met de huisdieren oppas service met vooraf afgesproken prijzen of pakketprijzen die op de website staan vermeldt.

 • Indien een betaling achterwege blijft, zal de hond niet worden opgehaald of er geen huisdieren verzorging plaatsvinden.

 • Voor een 4 weken plan ontvangt de eigenaar 14 dagen voor afloop van de periode een nieuwe factuur voor de volgende periode. Facturen dienen vooraf te worden betaald. Indien de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken zonder dat de factuur is voldaan, volgt er een herinnering en zal de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang eindigen. Indien betaling na herinnering alsnog achterwege blijft in de 7 daarop volgende dagen, volgt ingebrekestelling, vermeerderd met euro 12,50 administratiekosten. Indien de vordering uit handen gegeven moet worden, zullen ook de incassokosten op de eigenaar worden verhaald.

 • Bij losse wandelingen (single) dient de factuur tevens vooraf te worden betaald.

 • Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt The VID Service zich het recht de overeenkomst te ontbinden.

 • The VID Service berekend éénmalig € 7,50 inschrijfkosten. Deze kosten worden in rekening gebracht op de eerste factuur. Bij afmelding worden betaalde inschrijfkosten niet gecrediteerd.

 • The VID Service werkt met een sleutelovereenkomst als aanvulling op de algemene voorwaarden. Indien de eigenaar tijdens de intake akkoord gaat met de diensten, kan de sleutelovereenkomst getekend worden. De eigenaar mag sleutels altijd kosteloos komen brengen/ophalen. Indien The VID Service de sleutel bij de eigenaar moet ophalen, dan wordt hiervoor € 7,50 in rekening gebracht.

 • Facturen kunnen worden voldaan via een betaalkoppeling die de eigenaar ontvangt bij de factuur. Via de koppeling kan de eigenaar kiezen uit: betaling via iDeal,  sepa bankoverschrijving of achteraf betalen via Klarna. De betaling van de factuur wordt hierbij afgehandeld door de online betalingsmaatschappij Mollie.

 • The VID Service accepteert ook contante betalingen. Contante betalingen dienen voorafgaand aan de wandelingen voldaan te worden. De eigenaar mag de betaling bij de 1e ophaling klaarleggen. The VID Service zal de factuur ondertekenen met voldaan. Uit veiligheidsoverwegingen accepteert The VID Service enkel gepaste betalingen en hebben wij geen contanten en wisselgeld.

 • Alle getoonde tarieven zijn inclusief BTW.

 • Werkzaamheden in eigen werkgebied worden niet belast met extra voorrijkosten. Voor werkzaamheden buiten ons werkgebied worden voorrijkosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn altijd terug te vinden op de website van The VID Service.

 • Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat The VID Service meerwerk heeft moeten verrichten is The VID Service gerechtigd dit door te berekenen.

 • The VID Service zal bij (noodzakelijke) directe medische zorg een bezoek brengen aan de dierenarts.. The VID Service zal hier achteraf € 25,00 voor in rekening brengen. Kosten van de dierenarts of specialist zij voor rekening van de eigenaar.

 • Betalingen voor de huisdieren taxi service dienen bij terugkomst direct te worden voldaan. Vaste klanten hebben bij ons de mogelijkheid om achteraf te betalen middels factuur.

 • Indien The VID Service moet zorg dragen voor verzorgingsmateriaal en/of voeding omdat dit op is en/of niet voldoende op voorraad is, dan haalt The VID Service deze boodschappen in het belang van het huisdier. Hiervoor worden servicekosten voor in rekening gebracht, exclusief de aanschafkosten van de materialen. Na afloop van onze service, ontvangt de eigenaar een factuur voor deze diensten, inclusief kopieën van de aanschafbonnen.

Annuleringen & Vakanties

 • The VID Service behoudt zich het recht om de uitlaatservice en huisdieren oppas service tijdelijk op non actief te zetten. Dit kan in het geval van vakantie, bijscholing of ziektes. The VID Service communiceert hierover via de e-mail (nieuwsbrief).

 • Op officiële feestdagen is The VID Service gesloten en worden er geen werkzaamheden verricht. Ook de periode tussen Kerst en Nieuwjaarsdag is The VID Service gesloten. Strippenkaarten  worden in deze periode opgeschort.

 • Vakanties van de eigenaar dienen tijdens de intake, of minimaal 14 dagen van te voren schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij The VID Service. Strippenkaarten en 4 weken plannen worden in deze periode opgeschort, voor een maximale periode van 3 weken (21 dagen).

 • Bij gebruik van strippenkaarten en losse uitlaat beurten kan de eigenaar tot 48 uur voor aanvang van de afspraak de wandeling kosteloos annuleren. Als de eigenaar de afspraak binnen 48 uur voor aanvang annuleert wordt het volledige bedrag aan de opdrachtgever doorberekend of gaat er een strip van de strippenkaart of wandeling van het 4 weken plan af.

 • Bij het gebruik van 4 weken plan kan de eigenaar tot 48 uur voor aanvang van de afspraak de wandeling annuleren. In dit geval wordt de wandeling gecrediteerd op de eerst volgende maandfactuur, een maximum van 2 wandelingen. Als de eigenaar de afspraak binnen 48 uur voor aanvang annuleert vindt er geen creditverrekening plaats op de volgende factuur.

 • Annuleringen voor de huisdieren oppas dienen minimaal 7 dagen van te voren schriftelijk (per e-mail of via het online klanten portaal) doorgegeven te worden aan The VID Service. Annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de huisdieren oppas is kosteloos. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de huisdieren oppas wordt 50% van het afgesproken bedrag aan de eigenaar doorberekend. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de huisdieren oppas wordt 100% van het afgesproken bedrag aan de eigenaar doorberekend.

 • Bij annuleringen van de huisdieren oppas vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Indien The VID Service de sleutel al in bezit heeft en de eigenaar annuleert de oppas, dan brengt de The VID Service deze bij u thuis en brengt €0,19 per kilometer in rekening

Duur en beëindiging van de overeenkomst

 • Eigenaren met een 4 weken plan, gaan voor in de planning op de honden met een strippenkaart en losse kaart (single). Eigenaren met een strippenkaart, gaan voor in de planning op de honden met een losse kaart (single).

 • De eigenaar geeft vooraf aan op welke dagen en de frequentie de hond van de dienst gebruikt maakt. De eigenaar ontvangt een overzicht via de e-mail of via de app op welke dagen en tijden de hond staat ingedeeld. The VID Service houdt zoveel mogelijk rekening met de vaste dagen en tijden. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en controle van de data.

 • Een strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 3 maanden na aanschafdatum. Niet gebruikte strippen kunnen niet worden ingewisseld en/of gecrediteerd.

 • Losse kaarten dienen binnen 7 dagen worden ingepland.

 • Beëindiging van de strippenkaart dient schriftelijk (online of per e-mail), 2 weken voor de vervaldatum van de strippenkaart, te worden aangegeven.

 • Een 4 weken plan wordt afgesloten voor een periode van minimaal 8 weken met een opzegtermijn van 2 weken. Beëindiging van een 4 weken plan dient schriftelijk of per e-mail te worden aangegeven te worden bij The VID Service. Bij beëindiging van een 4 weken plan vindt er geen restitutie plaats indien het plan nog niet is afgelopen.

 • The VID Service heeft het recht om te allen tijde op te zeggen. Vooruit betaalde gelden worden terugbetaald.

 • De eigenaar van de hond heeft het recht te allen tijde op te zeggen en/of de samenwerking te ontbinden. Vooruit betaalde gelden worden niet terugbetaald.

 • Resterende wandelingen van reeds betaalde losse kaarten, strippenkaarten en 4 weken plannen zijn niet overdraagbaar.

 • De geldigheid van een strippenkaart of een 4 weken plan wordt alleen opgeschort bij aantoonbare ziekte van de hond en/of huisdier.

 • Een 4 weken plan wordt direct stopgezet in geval van plotseling overlijden van het huisdier of de eigenaar. Er zal geen vervolg factuur volgen.

 • Indien er een sleutelcontract is afgesloten zal deze automatisch worden ontbonden bij beëindiging. Lees hiervoor de aanvullende voorwaarden in het sleutelcontract.

Diverse bepalingen

 • The VID Service maakt geen onderscheidt in gecastreerde en niet gecastreerde reuen of gesteriliseerde of niet gesteriliseerde teven. Afhankelijk van het gedrag van de hond, wordt in overleg een keuze gemaakt welke activiteit het beste bij de hond past. Bij de individuele wandelingen geldt geen uitzondering. In groepswandelingen kunnen wij helaas geen loopse teven toelaten. Mocht de periode van de loopse teef verkeerd zijn ingeschat, dan is The VID Service niet aansprakelijk voor een eventuele dekking.

 • The VID Service maakt gebruik van een website en diverse social media kanalen. Wij maken foto’s van de activiteiten die hiervoor worden gebruikt voor onze website en/of Facebook. Bij de intake kunt u aangeven of u akkoord gaat met het plaatsen van de foto’s van uw huisdier op onze website en/of Facebookpagina. Gemaakte foto's kunnen in hoge resolutie worden aangevraagd via het online klanten portaal.

 • The VID Service heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien de The VID Service derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij u hierover inlichten, mits dit niet al besproken is tijdens de intake. Dit gebeurd alleen als de The VID Service vol zit, ziek is of met vakantie is.

 • De eigenaar dient eventuele klachten binnen 48 uur schriftelijk aan The VID Service mede te delen. The VID Service zal na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur
  reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden. Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.

 • The VID Service behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

Sleutelcontract The VID Service

 

Een sleutelcontract is een toevoeging op onze Algemene voorwaarden die tijdens een intakegesprek wordt besproken.

 

Sleutelcontract The VID Service
PDF – 130.7 KB 16 downloads